Spring til indhold

Museum Oldemorstoft

Oldemorstoft, tidligere Bov Museum, er et egns- og grænsemuseum beliggende i Padborg. Her fortælles historien om grænseegnen og dens landbrug samt historien om toldopkrævning og grænsebevogtningen igennem tiden. Museet er beliggende på den gamle frigård Oldemorstoft, der ligger i krydset mellem den gamle Hærvej og den senere Gendarmsti.