Spring til indhold

Ny badeplatform ved Lille Strand i Kollund

Lillestrand i Kollund er et populært badeområde.

Der er en kommunal badebro ved stranden som er meget anvendt. Broen har den ulempe, at hvor den ender er vanddybden for lav til, at der risikoløst kan foretages hovedspring.

Lokalforeningen har derfor arbejdet med, at få tilladelse til at etablere en flydeplatform som forankres så langt ude i fjorden, at der risikoløst kan foretages hovedspring.

Med støtte fra kommunen, har vi nu fået Kystinspektoratets tilladelse til at stationere platformen ude i fjorden.

Platformen er fremstillet af frivillig arbejdskraft, den er 3 x 3 meter, meget stabil og forsynet med en stige, som gør det nemt at entre platformen.

Samtidig er der udlagt markeringsbøjer der afgrænser det område, som er meget anvendt af de badende.

Det er gjort for at øge sikkerheden for de badende, så der ikke opstår farlige situationer når både kommer for tæt på badeområdet.

Platformen er taget i brug. Vi håber den bliver til glæde for de besøgende ved Kollund Lillestrand.