Spring til indhold

Dansk kursus på Kollund Skole

Vi er så glade for at have nu 3 dansk kurser på Kollund skole.

Så alle, som gerne vil lære dansk, er velkomne til at begynde i kurserne. Kurserne er lavet af AOF og man kan altid starte på kurserne.

I kan nemt tilmelde jer for en screening: https://aofsydjylland.onlinebooq.dk/

1. vælg Screening til FVU Dansk

2. vælg afdeling: Kollund skole (længere ned på listen)

3. vælg tidspunkt

4. indtast kontaktoplysninger og bekræft aftale

We are so happy to have 3 Danish courses at Kollund school.

So everyone who wants to learn Danish is welcome to start the courses. The courses are made by AOF and you can always start on the courses. You can easily register for a screening: https://aofsydjylland.onlinebooq.dk/

1. select Screening for FVU Danish

2. select department: Kollund school (further down the list)

3. choose time

4. enter contact information and confirm agreement