Spring til indhold

Lyreskovskolen

Antal elever
Samlet elevtal pr. 05.09.2021: 498 elever
Yderlige oplysninger om skolens elevtal kan ses her

Gennemsnitlig klassekvotient
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter afdeling:

0.-5. klasse: 18,76 elever pr. klasse
6.-9. klasse: 24,6 elever pr. klasse