Spring til indhold

Fjordskolen

Vi arbejder dagligt for at skabe et miljø på Fjordskolen, hvor eleverne trives og lærer. Vi arbejder på at eleverne efter endt skolegang på Fjordskolen, står med de bedst mulige forudsætninger for at gå videre i livet som hele livsduelige mennesker. Denne opgave kan kun løses i tæt samarbejde med forældrene, og derfor har vi et højt dialog- og informationsniveau, skole og hjem imellem. Fjordskolen skal både danne og uddanne eleverne til en tilværelse efter skoletiden. Derfor skal både de faglige, personlige og sociale kompetencer udvikles og orienteres mod aktiv deltagelse i et samfund, som er under konstant udvikling.