Spring til indhold

Louise Augusta – hertuginde på Augustenborg Slot

Den navnkundige Louise Augusta blev kaldt “den lille Struensee”. Hun blev født på det pragtfulde Hirschholm Slot den 7. juli 1771 og blev straks anerkendt som ægtefødt kongedatter, selv om næppe nogen var i tvivl om, at Struensee var faderen. Kun ni år gammel blev det aftalt, at hun skulle giftes med Augustenborg-hertugen Frederik Christian. Deres mulige børn kunne sikre arvefølgen og holde monarkiet sammen. I København blev Louise Augusta hoffets fejrede skønhed, optaget af musik, dans, litteratur og kunst, begejstret for den franske revolution og Napoleon. Senere levede hun sig ind i landlivet på de kæmpestore godser Augustenborg og Gråsten. Foredragsholder : Lars N. Henningsen