Spring til indhold

Generalforsamling Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved

Indkaldelse til generalforsamling 2024.
Tirsdag den 12. marts kl. 19,00
Sted: Rønshoved Højskole
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Bent Brink (Tager ikke mod genvalg.) Susanne Provstgaard, Peder J. Jensen, Niels Jessen
 8. Valg af suppleanter.
  På valg er Andreas Peter Rebsdorf.
 9. Valg af revisor. På valg er Allan Niebuhr.
 10. Eventuelt.
  Efter generalforsamlingen vil forstanderne på Rønshoved Højskole fortælle om højskolens aktiviteter.
  Kollund den 09. februar 2024.
  Susanne Provstgaard
  Formand.
  Mail: Susanne@provstgaard.net